Auto Save

Auto Save, neboli automatické ukládání, je funkce v mnoha počítačových aplikacích a hrách, která automaticky ukládá pokrok uživatele po určitých intervalech nebo při dosažení určitých bodů. Tato funkce slouží k tomu, aby se předešlo ztrátě dat v případě, že by došlo k neočekávanému ukončení programu nebo hry, například kvůli výpadku proudu, pádu systému nebo jiným technickým problémům.

V kontextu počítačových her Auto Save často automaticky ukládá postup hráče v pravidelných intervalech nebo po dosažení určitých milníků ve hře, jako jsou kontrolní body nebo dokončení úrovní. To umožňuje hráčům obnovit hru z posledního uloženého bodu, aniž by museli opakovat celé úseky hry.

V kancelářských a tvůrčích aplikacích, jako jsou textové procesory nebo grafické editory, Auto Save může automaticky ukládat otevřené dokumenty v pravidelných intervalech, což zajišťuje, že změny nebudou ztraceny v případě problému.

Auto Save je velmi užitečná funkce, která pomáhá zamezit frustraci a ztrátě práce způsobené neočekávanými událostmi.