Jak spárovat bezdrátový Xbox 360 ovladač s konzolí

 1) Zapni Xbox 360 konzoli

  • Tlačítko pro zapnutí najdeš na přední straně konzole.
 • 2) Zapni Xbox 360 ovladač
  • Stiskni a podrž prostřední stříbrné tlačítko ve středu ovladače.
 • 3) Spáruj ovladač s konzolí
  • Na konzoli stiskni tlačítko pro spárování (malé kulaté tlačítko poblíž předního panelu).
  • Do 20 sekund stiskni a podrž tlačítko pro spárování na ovladači (nachází se na horní části ovladače mezi RB a LB tlačítky).
 • 4) Ověř, že spárování bylo úspěšné
  • Po chvíli by měla světla na obou zařízeních přestat blikat a jedno ze čtyř světel na ovladači by mělo zůstat svítit, což indikuje, že spárování bylo úspěšné.

SparovaniXbox360_1Tohle je přesně to tlačítko, které musíš zmáčknout v kroku 3.

SparovaniXbox360_2
Tohle je přesně to druhé tlačítko, které musíš zmáčknout v kroku 3 :)

Nejčastější problémy při spárování

 • Ovladač se nezapíná: ujisti se, že máš baterie správně vložené a plně nabité. Často dochází k otočení + a -, tzn. že je máš vloženy obráceně.
 • Ovladač se nespojí s konzolí: zkus restartovat konzoli a proces spárování opakuj. Pokud ani to nepomůže, konzoli updatuj.
 • Přerušení Signálu: ujisti se, že mezi ovladačem a konzolí nejsou žádné překážky, které by mohly signál rušit.
 • Ovladač je již spojen s jinou konzolí: Nejprve odpoj ovladač od původní konzole stiskem tlačítka pro spárování a poté ho spáruj s novou konzolí.