ROM

Read-Only Memory (Paměť pouze pro čtení): Je to typ paměti v informatice, který si uchovává data i po vypnutí počítače. Je označován jako "read-only" (pouze pro čtení), protože data v něm nelze běžně měnit nebo zapisovat. ROM se často používá pro ukládání firmware a systémových informací. 

ROM
Zdroj obrázku: Wikipedia.org